Opinnäytetyö

Loppusuora häämöttää opinnoissa, mutta tekeillä on vielä yksi iso projekti. Opinnäytetyötäni, sen suunnittelua ja valmistusta voi seurata toisessa blogissani: Opin. Näytän. Teen.
Blogi käy myös kirjallisesta raportista, joten päivityksistä löytyy mm. johdantoa, pohdiskelua ja itsearviointia.